THE STORYBOARD METHOD: EL ARTE DE PRESENTAR IDEAS THE STORYBOARD METHOD: EL ARTE DE PRESENTAR IDEAS (facilitat per FoXice (facilitat per Carles Peidró)) 30/08/2017