Introducció al periodisme mòbil Introducció al periodisme mòbil (facilitat per Núria Serra (Col·legi de Periodistes de Catalunya)) 30/10/2019