Tractament arxivístic dels fons fotogràfics als arxius municipals Tractament arxivístic dels fons fotogràfics als arxius municipals (facilitat per Toni Oia Gómez (DIBA)) 04/09/2019