VALORS ORGANITZATIUS

Presencial
Comandaments

1. Conèixer els valors de l’organització de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

2. Adequar els diferents lideratges als valors organitzatius que l’Ajuntament defineix

· Valors organitzatius de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

· Model de lideratge i valors organitzatius

· Aplicar el Pla de Govern

- Compromís municipal i ètica pública
- Visió estratègica local

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

51% del total de participants de l’àmbit de Comandaments a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a cinquena prioritat formativa