Avança't
Cerca /

Curs TREBALL EN EQUIP X

Valor positiu
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Escola de música

1. Millorar la implicació del projecte comú d’escola

2. Conèixer els mecanismes i eines per treballar en equip

· El treball en equip

· Objectiu comú: què fem, per què i com ho fem

· Identificació de rols: característiques personals i professionals

· La comunicació formal i informal

· Tenir cura de l’ambient

· La motivació

Treball en equip

· Que es garanteixi el dret universal a la cultura, posant especial èmfasi en la participativa i comunitària mitjançant l’impuls de programes per part de l’ajuntament, entitats i agents culturals (repte vinculat a la qualitat de ciutat igualitària)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

63% del total de participants de l’àmbit d’Escola de Música a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a quarta prioritat formativa