TALLER D’INTEROPERABILITAT

Presencial

1. Conèixer les diferents alternatives d’interoperar amb altres administracions públiques

(A determinar)

- Domini professional
- Gestió de les TIC