PROPOSTES D’ACORD (PACO)

Presencial

(A determinar)

(A determinar)

- Domini professional
- Gestió de les TIC