Avança't
Cerca /

Curs PRINCIPIS BÀSICS DEL TREBALL COL·LABORATIU X

Cristian Figueroa
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

1. Conèixer l’essència del canvi a un model de treball col·laboratiu i en xarxa

· Fonaments i característiques del treball col·laboratiu

· Canvis de models organitzatius

· Rellevància de les eines tecnològiques en aquest entorn col·laboratiu

Treball transversal en la prestació de serveis

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

70 persones del total de participants l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives