PRINCIPIS BÀSICS DEL TREBALL COL·LABORATIU

Presencial

1a EDICIÓ: 2 i 3 de novembre (10:00 a 14:00). Pendent lloc

Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

1. Conèixer l’essència del canvi a un model de treball col·laboratiu i en xarxa

· Fonaments i característiques del treball col·laboratiu

· Canvis de models organitzatius

· Rellevància de les eines tecnològiques en aquest entorn col·laboratiu

Treball transversal en la prestació de serveis

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

70 persones del total de participants l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives