PRIMERA ACOLLIDA: CREANT EL ROL EXCEL•LENT

Presencial

1ª sessió: 29 de març

2ª sessió: 26 d’abril

3ª sessió: 31 de maig

4ª sessió:  28 de juny

Administratius/ves

L’objectiu del taller és acompanyar a les persones que exerceixen la primera acollida en els Serveis Socials a gestionar i incorporar capacitats, habilitats i recursos per tal de treballar en una situació de benestar psicològic, bona salut relacional i automotivació pròpies i gestionar adequadament les emocions i conductes lligades al seu rol d’atenció a persones amb problemes, alhora que es creen protocols d’actuació i excel·lència.

  1. Dotar als i les participants d’un espai d’escolta i autoreflexió.
  2. Adquirir i desenvolupar habilitats comunicatives i relacionals.
  3. Fomentar l’ús de les intel·ligències intrapersonal i interpersonal.
  4. Acompanyar en la gestió de les problemàtiques emocionals i relacionals plantejades pel servei, tot analitzant els casos que puguin sorgir.
  5. Proporcionar un espai i un temps per a la creació de protocols d’actuació, d’accés a recursos i de recolzament mutu en la tasca dels i les professionals que treballen aquest rol.

Les sessions estaran organitzades en forma d’espai vivencial-experiencial i seguint una didàctica gamificada, per tal d’afavorir una motivació i un seguiment satisfactoris al llarg de tot el curs. Les sessions es duran a terme en un espai ampli, amb taules, projector i ordinador.

Orientació a la ciutadania

Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

Demanda del Servei de Serveis Socials