METODOLOGIES ÀGILS DE TREBALL

- Anàlisi de problemes i presa de decisions
- Treball en equip

1. Conèixer els principis dels mètodes àgils de treball

2. Realitzar una comparativa amb altres metodologies de gestió de projectes