LOTUS NOTES

Presencial

1. Conèixer amb detall el gestor de correu electrònic corporatiu

2. Gestionar de manera més eficient el correu electrònic

3. Descobrir potencialitats en l’ús del correu electrònic

· Funcionament del correu electrònic i agenda

· Evitar distraccions del correu electrònic.

· Organitzar, arxivar i netejar el correu electrònic

Gestió de les TIC