Llenguatge administratiu i models de documents

Presencial

Dies 28 de febrero o 20 de març de 10:00 a 14:00 hores a l’aula 108 del Casal l’Olivera.

 

Inscripcions: https://rrhh.santboi.cat/epsilonnet/default.aspx

Administratius/ves

Principals característiques del llenguatge administratiu català, millora de la redacció de les comunicacions i tipología dels documents administratius més habituals: la instància, el certificat, l’anunci, l’informe, la resolució, la notificació i la carta.