Llenguatge administratiu i models de documents

Presencial

 

 

 

Administratius/ves

Principals característiques del llenguatge administratiu català, millora de la redacció de les comunicacions i tipología dels documents administratius més habituals: la instància, el certificat, l’anunci, l’informe, la resolució, la notificació i la carta.