Avança't
Cerca /

Curs LIDERATGE INTERPERSONAL 5: TALLER DE CUINA X

Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Administratius/ves, Brigades, Comandaments, Escola de música, Escoles Bressol, Policia Local, Subalterns, Tècnics/ques

1. Treballar objectius d’equip

2. Gaudir de la pràctica gastronòmica en grup i facilitar la cohesió

 

164 persones del total de participants a la detecció de necessitats formatives han establert l’apartat Desenvolupament interpersonal com a primera prioritat formativa

Autoconeixement i Benestar