LIDERATGE INTERPERSONAL 4: PERCUSSIÓ

A proposta dels equips de treball
Administratius/ves, Brigades, Comandaments, Escola de música, Escoles Bressol, Policia Local, Subalterns, Tècnics/ques

1. Treballar objectius d’equip

2. Gaudir de la pràctica musical en grup i facilitar la cohesió

3. Iniciar-se a l’expressió i comunicació musicals

4. Reducció de l’estrès i millora de l’autoestima

 

· Introducció als cercles de percussió, body percussion i dinàmiques grupals a través de la música

- Comprensió interpersonal
- Desenvolupament de persones i equips
- Treball en equip

164 persones del total de participants a la detecció de necessitats formatives han establert l’apartat Desenvolupament interpersonal com a primera prioritat formativa