LIDERATGE INTERPERSONAL 3: LEGO SERIOUS PLAY

A proposta dels equips de treball
Administratius/ves, Brigades, Comandaments, Escola de música, Escoles Bressol, Policia Local, Subalterns, Tècnics/ques

1. Cohesionar equips, planificar projectes, dissenyar estratègies o resoldre conflictes

2. Trobar diferents respostes o maneres d’actuar davant situacions d’estancament i reptes nous

3. Augmentar la motivació i capacitat participativa dels equips

4. Crear una situació d’igualtat entre els participants

· S’articula un procés amb una lògica iterativa en quatre passes que es van repetint i augmentant progressivament en complexitat:

  1. Preguntar

  2. Construir

  3. Compartir

  4. Reflexionar

- Comprensió interpersonal
- Desenvolupament de persones i equips
- Persuasió
- Treball en equip

164 persones del total de participants a la detecció de necessitats formatives han establert l’apartat Desenvolupament interpersonal com a primera prioritat formativa