LIDERATGE INTERPERSONAL 2: COMUNICACIÓ EN VIU

A proposta dels equips de treball
Administratius/ves, Brigades, Comandaments, Escola de música, Escoles Bressol, Policia Local, Subalterns, Tècnics/ques

1. Analitzar la comunicació i la capacitat de persuasió a través del teatre

2. Practicar formes de comunicació diferents segons l’interlocutor/a

3. Millorar les relacions personals a través d’una millor comunicació

· Persuasió en la comunicació

· La persuasió influència a través del teatre

· Teatre social i comunicació

- Comprensió interpersonal
- Desenvolupament de persones i equips
- Persuasió
- Treball en equip

164 persones del total de participants a la detecció de necessitats formatives han establert l’apartat Desenvolupament interpersonal com a primera prioritat formativa