LIDERATGE INTERPERSONAL 1: INSIGHTS DISCOVERY COLORS

A proposta dels equips de treball
Administratius/ves, Brigades, Comandaments, Escola de música, Escoles Bressol, Policia Local, Subalterns, Tècnics/ques

1. Aprofundir en l’autoconeixement i a partir d’aquí decidir quins són els camins i les prioritats del propi desenvolupament.

2. Explicar el model Insights Discovery per treballar amb els perfils personals realitzant exercicis i dinàmiques per a una millor comprensió i aplicació del model.

3. Desenvolupar el talent relacional de l’organització.

· La base del model:

 1. La percepció

 2. Els colors en Insights, les energies cromàtiques

 3. Les preferències

 4. Els vuit tipus d’Insights

· El perfil personal

 1. Quin és el meu estil de relació a partir d’aquest model?

 2. Entendre el propi perfil, els gràfics i tota la informació que ens dóna.

 3. Propostes de desenvolupament

· Reconèixer altres estils

 1. Com podem conèixer l’estil de les altres persones?

 2. Analitzar les claus que ens permetin reconèixer altres estils de manera eficaç, a partir del llenguatge verbal i no verbal

 3. Adaptar-se i connectar

· Pla d’acció

 1. Desenvolupar estratègies interpersonals útils

 2. Conèixer i practicar amb eines per donar feedback (D4)

 3. Fer un pla d’acció amb G-wave

- Comprensió interpersonal
- Desenvolupament de persones i equips
- Treball en equip

164 persones del total de participants a la detecció de necessitats formatives han establert l’apartat Desenvolupament interpersonal com a primera prioritat formativa