Impacte visual en les presentacions

Online

Juny 2021

– Adquirir eines i recursos per aconseguir un aspecte més professional i atractiu optimitzant l’ús del powerpoint.
– Incentivar la creativitat al voltant de l’eina de powerpoint per millorar les presentacions.
– Evitar l’automatització per prendre decisions en el procés de creació del powerpoint.

– Les diferents possibilitats de powerpoint.

– Els 10 errors més habituals i com evitar-los.

– Els principis de visual thinking i com fer que les imatges ajudin a ser més persuasius i a crear impacte.

– Trucs imprescindibles i com treure partit a potents opcions que hi ha en els menús de powerpoint.

– Abans i després. Millorar amb passos senzills una presentació existent.

– Aprofitar les animacions per explicar el missatge que es vol transmetre.

Gestió de les TIC