HABILITATS I EINES DIGITALS 7: EINES PER MILLORAR EL TREBALL COL·LABORATIU (Google Drive i Yammer)

Presencial

1ª edició: 3 d’octubre (11.00 a 14.00). Biblioteca

2ª edició: 11 d’octubre (11.00 a 14.00). Biblioteca

3ª edició: 19 d’octubre (11.00 a 14.00). Biblioteca

Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

1. Proporcionar als assistents els coneixements necessaris en el treball amb l’eina Google Drive

2. Conèixer el mapa de treball col·laboratiu i en xarxa de l’Ajuntament de Sant Boi

3. Descobrir noves maneres de comunicar-se a l’organització

· Google Drive

  • Introducció
  • Accions principals
  • Vistes dels elements
  • Gestió de continguts
  • Col·laboracions
  • Revisions

· Nous canals de comunicació formals i informals

· Yammer

Gestió de les TIC

Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

94 persones del total de participants han establert l’apartat Eines per millorar el treball col·laboratiu com a prioritat en la detecció de necessitats formatives