GIS AMB AUTOCAD MAP

Presencial

5 de noviembre de 2019 (Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, 10.00-14.00)

Tècnics/ques

(Els ordinadors de l’aula del curs ens connectarem cadascú al seu ordinador de treball, aquest haurà de tenir instal·lat AutoCAD Map, ArcGis Desktop i connexió a les dades oracle. Els ordinadors de la biblioteca hauran de tenir instal·lat l’ultraVNC i els usuaris que facin el curs hauran de tenir permisos per fer servir l’ultraVNC. Abans de pujar al curs, caldrà que cadascú deixi encès el seu ordinador per poder-nos connectar des de l’aula.)

En finalitzar l’acció formativa les participants hauran de ser capaces de:

  • Navegar per la base de dades GIS.
  • Saber consultar la informació que necessitin.
  • Dominar l’edició de dades GIS des d’un entorn d’AutoCAD
  • Conèixer com fer consultes de dades.
  1. Introducció al GIS
  2. El GIS de l’Ajuntament de Sant Boi.
  3. El GIS vist des de l’AutoCAD MAP.
  4. Edició de dades GIS amb AutoCAD.
  5. Consultes de dades.