GETTING THINGS DONE (GTD)

Presencial

1. Aprofundir en el sistema d’organització eficaç Getting Things Done (GTD)

2. Utilitzar eines i exemples de posada en pràctica del sistema GTD

(A determinar)

Planificació i organització