GESTOR D’EXPEDIENTS

Presencial

1. Conèixer el funciomanet del gestor d’expedients corporatiu

(A determinar)

- Domini professional
- Gestió de les TIC