EDICIÓ D’IMATGES: GIMP

Semi-presencial
  • Adquirir coneixements bàsics sobre imatge digital.
  • Conèixer les particularitats de les eines Gimp.
  • Sessió 1. Coneixements bàsics d’imatge digital: Diferenciar el format Bitmap i vectorial. Adquirir coneixements sobre les resolucions depenen del mitjà final. Definir els estàndars de colors RGM i CMYK. Aplicar els formatis finals de fitxers: JPG – PNG – GIF – TIF – PDF. Tractament del pes de la imatge. Cerca d’imatges i drets d’autor.
  • Sessió 2. Retoc d’imatge digital – Flux de treball: Retallar i enquadrar correctament. Aplicar millores de llum i color. Eines de neteja. Eines per millorar la imatge, filtres.
  • Sessió 3. Composició amb vàries imatges – Flux de treball: Eines de selecció (copiar i enganxar).  Treball per capes. Eines de transformació. Selecció avançada: mascares. Modes de fusió. Inserir text. Elaboració de Gif animat (banner).
Gestió de les TIC