CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Presencial

1. Realitzar diferents tallers de curta durada relatius a la contractació administrativa

(A determinar)

- Domini professional
- Gestió eficient dels recursos públics