Avança't
Cerca /

Curs ATENCIÓ A LA DIVERSITAT CIUTADANA X

Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Subalterns

1. Conèixer millor les característiques de la ciutadania per atendre millor la seva diversitat

2. Aportar estratègies al personal subaltern per normalitzar el tracte a la ciutadania

· Característiques i claus per millorar l’atenció a la diversitat ciutadana de:

– Discapacitats

– Persones en risc d’exclusió social

– Adolescents

– Malalts mentals

– Nova ciutadania

· Atenció a la ciutadania molesta amb la prestació del servei

Orientació a la ciutadania

· Que la ciutadania de Sant Boi percebi la proximitat com un valor clau i real de l’acció municipal (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

58% del total de participants de l’àmbit de subalterns a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a quarta prioritat formativa