Avança't
Cerca /

AUTOCONEIXEMENT I BENESTAR

Els treballadors i treballadores i també l’equip directiu de l’Ajuntament han donat suport a la proposta de continuar apostant per diferents alternatives que garanteixin el desenvolupament personal dels empleats i empleades públics.

El nou projecte mantindrà el que ja funcionava del d’Estratègies de Desenvolupament Personal i incorporarà una proposta que es dissenyarà a demanda de les unitats/departaments amb l’objectiu de millorar el coneixement, les relacions i el funcionament dels equips de treball formals.

D’altra banda s’abordarà dins del projecte una perspectiva més àmplia del concepte benestar i es proposaran tallers, xerrades i diferents propostes sobre la promoció de la salut.

L’objectiu és garantir diferents alternatives per indagar en el desenvolupament personal i en un major benestar físic de les persones de l’organització.

HABILITAT I EINES DIGITALS

Els sistemes de treball i la ciutadania a la qual prestem servei requereixen una evident millora en la capacitació en competències digitals de les persones que formem l’organització. Seguint l’estela d’allò que vam començar a treballar en l’Avança’t 2.0, volem donar resposta a aquest repte a través d’una sèrie d’accions formatives que treballaran, per una banda, habilitats per moure’ns millor en el món digital, com són l’eficiència personal i organització, la comunicació visual o la cerca a la xarxa i, per una altra banda, tallers d’eines específiques com Evernote, Prezi, Feedly o Yammer.

L’objectiu del projecte és modernitzar els sistemes de treball, millorar l’eficiència i explotar totes les potencialitats que ofereix la xarxa.

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

L’impacte de les lleis recents de procediment administratiu i de règim jurídic del sector públic en les nostres funcions és molt elevat. La major part de l’organització necessita rebre una formació obligatòria per veure com afecta la nova normativa a les seves funcions i tasques. Inicialment començarà amb una formació més bàsica i després hi haurà diferents sessions impartides per formadores internes per veure en què consisteix l’aplicació de la llei a l’Ajuntament de Sant Boi.

L’objectiu del projecte és assegurar els coneixements necessaris per poder adaptar-se a les novetats legislatives d’alt impacte en els sistemes de treball i organització de l’Administració local.