Urbanisme per a dummies

Alguna vegada us heu parat a pensar en la influència que pot tenir l’urbanisme en el vostre dia a dia? O només associeu la paraula, amb sort, a conceptes abstractes… o, amb menys sort, al que surt a les notícies…?

Si expliquem allò que sembla tan abstracte de la nostra experiència diària a la ciutat, o a l’espai natural, tot plegat resultarà més fàcil!

Agafant com a referència Barcelona, quina diferència trobeu entre passejar pel barri gòtic i fer un tomb per l’eixample?

_ortofoto_barcino-eixample_

Tots sabem que els carrers dels gòtic són estrets, tenen formes sinuoses i formen un teixit dens i, a estones, caòtic. En canvi, a l’Eixample tenim clar que trobarem carrers de dimensions molt més grans, tots iguals, i formant una quadrícula ordenada on és fàcil ubicar-se.

_esquema_gotic-eixample_

Amb aquest exemple tan conegut podem explicar el paper de l’urbanisme:

  • Tot i que l’origen de Barcelona és romà, i podem ubicar el cardus i decumanus dins del seu casc antic, el cert és que el que actualment coneixem com el barri gòtic “es va anar fent”, segons les necessitats. Els carrers són antics camins, a banda i banda dels quals s’hi va anar construïnt.
  • En canvi, el barri de l’Eixample és fruit d’un creixement planificat de la ciutat, un cop es van enderrocar les muralles. Ildefons Cerdà va estudiar l’espai que quedava entre el nucli de la ciutat emmurallada i les viles més properes, i va projectar la xarxa que actualment coneixem com a Eixample.

Si ens posem ortodoxos, hauríem de dir que “l’urbanisme és una funció pública que abasta l’ordenació, la transformació, la conservació i el control de l’ús del sòl, del subsòl i del vol, llur urbanització i llur edificació, i la regulació de l’ús, de la conservació i de la rehabilitació de les obres, els edificis i les instal·lacions”1.

Però, a grans trets i resumint molt, podríem dir que l’urbanisme planifica la ciutat, ordenant el seu creixement i garantint espais lliures adequats i suficients.

Arribats a aquest punt, podríem parlar de “com ho fa” l’urbanisme per planificar… i començarien a aparèixer conceptes com classificació del sòl o qualificació urbanística, us sonen?

_classificacio_sol_

I dins de cada classe de sòl, encara hi ha diferents qualificacions:

_qualificacio_sol_

A partir d’aquesta introducció, hauríem de començar a explicar conceptes que potser són menys abstractes: tipologia d’edificació, edificabilitat, alçada reguladora… “TO BE CONTINUED”

 

[ 1- article 1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme ]

 

4 comentaris sobre Urbanisme per a dummies

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *