Prioritat: atendre i protegir

Ana de Mingo

FAMÍLIES I INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT

Segons les dades de l’Enquesta de condicions de vida (Idescat, 2017), a Catalunya, un 20% de persones viuen en llars considerades en risc de pobresa i exclusió social. En el cas de tenir fills a càrrec el percentatge puja al 24,2%, i baixa al 15,6% en el cas de no tenir fills. La situació més precària es produeix en el cas de les famílies monoparentals, on el percentatge arriba al 35,3%.

Si entenem el nucli familiar com el primer espai de desenvolupament de l’infant és necessari actuar-hi per poder millorar la seva situació, especialment quan els seus membres viuen en situació de pobresa o d’exclusió social.

El passat 1 i 2 d’abril, en el marc del I Congrés Internacional sobre intervenció socioeducativa amb famílies i infància en situació de vulnerabilitat, es va analitzar la situació actual, es van compartir experiències i es va fer incidència en les polítiques referents a infància i l’estat del benestar.

Com a idees claus a tenir presents:

  • La família com a agent clau de canvi social
  • Eficàcia de les polítiques familiars davant de les desigualtats
  • Empoderament de pares i mares  cuidadors/es
  • Abordatge multidimensional i comunitari
  • Repensar i innovar la intervenció per abordar la diversitat i la complexitat de les situacions
  • Reconèixer la importància de la cura dels professionals

I així també, es va concloure amb la presentació del MANIFEST d’aquest I congrés.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *