La caixa d’eines: el pressupost

Ferran Martos

Comparteixo amb vosaltres una nova eina oberta interactiva que permet millorar la interacció amb la ciutadania a l’hora d’explicar els recursos públics municipals i enriquir els debats sobre els mateixos.

Aquest instrument ajuda a conèixer els pressupostos municipals, permetent fer comparacions entre diferents municipis, consultar dades més concretes per habitant, etc…

Recull la informació dels pressupostos dels municipis catalans en una nova secció del Portal Transparència Catalunya i ens permet comparar fins a tres municipis a la vegada i anar filtrant per partides i subpartides, i per tant arribar a un nivel d’informació més concreta i detallada.

També es poden establir rànquings aprofundint en una partida específica i visualitzar sobre un mapa diferents indicadors i observar les diferents partides pressupostàries.

Es dóna per tant un pas més a les possibilitat de relacionar-se i intearctuar amb la ciutadania, ja que posa a l’abast informació que permet incrementar la qualitat dels debats i els exercicis de rendició de comptes, seguiment i d’avaluació a efectuar.