Gestió ciutadana

Xavier Pérez

«Si camines tot sol, aniràs més de pressa; i si camines amb companyia, arribaràs més lluny».

(proverbi xinès)

La gestió ciutadana, o cívica, és una fórmula de gestió específica d’un equipament de titularitat municipal o d’un projecte d’intervenció acordada entre l’Ajuntament i el teixit associatiu del territori objecte de la intervenció, per la qual una entitat es fa càrrec de la gestió d’un equipament i/o projecte d’interès general. Aquest acord pot venir motivat per determinades circumstàncies, i estar decidit en funció dels interessos d’ambdues bandes.

En qualsevol cas, entenem que la gestió ciutadana es caracteritza per:

  • La necessitat que la ciutadania participi en l’objecte de l’equipament o el projecte.
  • Una entitat gestora sense afany de lucre, legitimada, representativa i implicada al seu territori o sector.
  • L’existència d’un projecte de gestió, compartit en els valors i consensuat per l’Ajuntament i per l’entitat gestora.
  • Un acord explícit de col·laboració entre l’Ajuntament, titular de l’equipament, i l’entitat gestora, formalitzat en un conveni.
  • El compromís de promoure canals de participació oberts i transparents en la presa de decisions i en la realització d’activitats.
  • L’empara jurídica de les Normes Reguladores de Participació Ciutadana i la Carta Municipal.

Els valors bàsics que han de regir la gestió ciutadana són: la participació, l’autonomia, la transparència, la responsabilitat, l’eficiència i l’eficàcia, la voluntat de millora de l’entorn social i el foment de la cohesió social i la convivència del territori on es desenvolupen aquests projectes.

La gestió compartida o cogestió, a diferència de la gestió ciutadana o cívica, implica que l’entitat gestora gestiona de forma conjunta amb l’Ajuntament, amb un model paritari de gestió i presa de decisions, però participa dels mateixos valors i necessitats de l’Ajuntament i els comparteix.

A la ciutat de Barcelona hi ha diferents exemples d’equipament gestionats de manera pública. Són els casos, per exemple, de l’Ateneu de Nou Barris, l’Ateneu Harmonia de Sant Andreu, La Farinera en el Clot, la Casa Orlandai, etc. Aquests equipaments de gestió ciutadana s’han agrupat en la Plataforma de Gestió Ciutadana.

L’any 2015 la Generalitat de Catalunya va editar un interessant Guia per a la Gestió Col.laborativa d’espais i equipaments públics, que analitza els avantatges, fonaments pràctics, marc jurídic, i els aspectes clau per a l’èxit en els projectes de gestió compartida d’espais i equipaments públics.

Podeu trobar més informació sobre gestió ciutadana aquí

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *