Existeixen un munt de programes per a Windows, macOS i Linux que permeten fer enregistraments de la teva pantalla d’ordinador i,  fins i tot, emetre directament en llocs com a YouTube.

 

Segons aquest post, els millors són: 

  1. OBS Studio

Segons el post, és el millor. És multiplataforma, funciona amb els tres sistemes operatius i és completament gratis.

No té límit de temps, permet pujades de vídeo a YouTube i processa vídeo fins a 60 fps.

  1. Tiny Take

Està disponible per a Windows i macOS. És gratuït.

Està pensat per fer vídeos curts o captures de pantalla (el límit de enregistrament són de 2 hores). Permet afegir anotacions i comentaris sobre la marxa.

  1. Action!

Permet emitir directament en YouTube, Twitch i altres. És gratuït.

Està pensant per als videojocs. Està disponible per a Windows i no té límit de temps

  1. Icecream Screen Recorder

És perfecte per a treballs senzills de enregistraments i vídeos curts, de forma ràpida.

  1. Ezvid 

Programa per a gravar la pantalla i editar el vídeo, fàcil de utilitzar. El límit de enregistrament són de 45 minuts.

 

Utilitzeu algun d’aquests? Quin preferiu? Utilitzeu algun altre què us sembli interessant per compartir?

Àmbit: INFORMÀTICA