Cotxes “okupes”

Àlex Muñoz

Primeres sentències favorables a incloure dins del precepte del delicte d’usurpació les ocupacions indegudes de places d’aparcament; la pena per aquest il·lícit és de 3 a 6 mesos de multa.

Tractant-se d’aparcaments privats, la grua municipal no en té competències per la retirada dels vehicles “okupes” i fins ara, l’actuació policial davant d’aquests requeriments es trobava limitada a la mediació, tractant de localitzar al titular del vehicle “usurpador” perquè el retirès i d’informació de tràmits al perjudicat en relació a cóm sol·licitar les corresponents reclamacions patrimonials.

Abans de la reforma del 2015 del CP, alguns Tribunals havien condemnat als autors d’aquests fets per falta de coaccions però sembla que la conducta encaixa millor amb la del delicte d’usurpació (artícle 245.2 del Codi Penal) que castiga a:

“Qui ocupi, sense autorització deguda, un immoble, habitatge o edifici aliè que no constitueixi domicili, o es mantingués en ells contra la voluntat del seu titular” 

No obstant, per a que les ocupacions siguin castigades penalment, caldran almenys aquests requisits:

  1. Intencionalitat: voluntat de realitzar la usurpació i procurar-se una utilitat
  2. Ànim de lucre o perjudici: l’ocupació de la plaça ha de originar un benefici econòmic o ha de originar un dany o perjudici a un altre.
  3. Reiteració en el temps: no són d’interès penal els’usos il·legítim puntuals o ocasionals.

Cas que la conducta no tingui rellevància penal, pot ser considerada com una infracció lleu a la LO 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana al seu art. 37.7. que diu:

“L’ocupació de qualsevol immoble, habitatge o edifici aliens, o la permanència en ells, en ambdós casos contra la voluntat del seu propietari, arrendatari o titular d’altre dret sobre el mateix, quan no siguin constitutives d’infracció penal.”

Que fer: 

  1. Primer dialoga: amb l’usurpador ja que si el localitzes i treu el cotxe serà una solució més ràpida que cap sentència; si es tracta d’un pàrquing comunitari, pots parlar amb el president de la comunitat ja que algunes comunitats tenen acords amb grues privades perquè siguin elles les que retirin els cotxes que ocupen places que no els corresponen; en aquests casos, hauria de ser l’ocupa el qui pagués la factura.
  2. Si no, denuncia-ho: amb la matrícula, marca i model del vehicle tens suficient per iniciar; tracta d’acreditar la propietat (mitjançant escritures) els avisos que has efectuat a l’ocupa i el perjudici econòmic que et genera
  3. Si la teva plaça és de lloguer: recorda que aquestes accions les haurà d’iniciar el titular de l’immoble.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *