Conductors/es professionals amb CAP

Àlex Muñoz

Des del passat 10 de setembre, el CAP (Certificat d’Aptitud per a conductors/es Professionals)  és, juntament amb els permís de conducció, obligatori per a tots els conductors del transport per carretera al territori de la UE; la seva obtenció i les conseqüències de no tenir-lo encara genera dubtes entre els professionals del sector…amb aquest article intentem no tenir-ne CAP!

Què és?

El CAP  o “Certificat d’Aptitud Professional” és el certificat que acredita que els conductors/es professionals de transport de viatgers i/o mercaderies per carretera han superat els cursos exigits per desenvolupar la professió a la Unió Europea; el CAP complementa la formació rebuda amb l’obtenció del permís de conducció respectiu i aprofundeix en matèries del transport professional per carretera com per exemple la conducció racional, les normes de seguretat, l’aplicació de la reglamentació del transport, la salut, la seguretat vial i mediambiental, etc… l’objectiu?: millorar la seguretat viària i especialment, la seguretat dels professionals del sector.

tarjeta-cap-2

Com obtenir-lo?

En base a la data en que hagin obtingut el seus permisos de conducció, els conductors/es professionals hauran de fer una formació o una altra per o obtenir el CAP: o bé serà necessària la “qualificació inicial” o bé serà suficient amb la  “formació contínua”

La “qualificació inicial” 

La “qualificació inicial” consisteix en la realització d’un curs (ordinari 280h / intensiu 140h)  i la superació d’un examen teòric; la qualificació inicial és obligatòria per als: 

  1. Titulars dels permisos D1, D1+E o D, D+E  (autobús) expedits des del 11/09/2008.
  2. Ttitulars dels permisos C1, C1+E o C, C+E  (camions) expedits des del 11/09/2009

cap-bus-trailes

La “formació contínua”

La resta de conductors professionals, és a dir, aquells que hagin obtingut els seus respectius permisos prèviament a les dates a dalt indicades, es troben exempts d’obtenir la qualificació inicial i únicament hauran de realitzar la “formació contínua” que consisteix en la realització curs de 35 hores (sense examen).

Però el que crida especialment l’atenció d’aquest model formatiu és que el CAP, a diferència del permís de conducció, no únicament s’ha d’obtenir, sinó que s’ha mantenir”: és a dir, passat el termini de 5 anys de l’obtenció inicial del CAP, tots els conductors, (independentment de la data d’obtenció dels seus permisos) resten obligats a anar renovant la vigència del certificat realitzant novament la “formació contínua del CAP”.

infografia

Exempts

El CAP per a conductors/es NO és exigible per a la conducció dels vehicles següents:

  1. Aquells la velocitat màxima autoritzada no superi els 45 quilòmetres per hora.
  2. Els que s’utilitzin pels serveis de les Forces Armades, la protecció civil, els bombers i els Cossos i Forces de Seguretat, o sota el control de les esmentades forces i organismes.
  3. Els vehicles que estiguin sent sotmesos a proves en carretera per a fins de millora tècnica, reparació o manteniment, o bé siguin nous o transformats i encara no s’hagin posat en circulació.
  4. Vehicles utilitzats en situacions d’emergència o que estiguin destinats a missions de salvament.
  5. Els utilitzats en les classes pràctiques destinades a l’obtenció del permís de conducció o del certificat d’aptitud professional.
  6. Els utilitzats per realitzar transport privat particular de viatgers o mercaderies definit en l’article 101 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres i 156 del seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 1211/1990 , de 28 de setembre.
  7. Els que transportin material o equips per a l’ús del conductor en l’exercici de la seva professió, sempre que la conducció del vehicle no representi l’activitat principal del conductor.

Sancions per no tenir-lo

Els conductors professionals de transport de mercaderies o de viatgers que exereceixin i no disposin del certificat CAP seran sancionats amb una multa de 2.001 euros i possible pèrdua de l’honorabilitat (LOTT modificació de la Llei 9/2013 vigent a partir del 25 de Juliol de 2013); això vol dir que el responsable de la infracció i qui haurà de fer front a la sanció és el titular de l’autorització de transports del vehicle.

Normativa de referència: 

Directiva 2003/59 del Parlament Europeu al juliol de 2003

Real Decreto 1032/2007 de 20 de juliol de 2007

Més info a:

Territori gencat 

Ministerio de Fomento 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *