Comunitat?

Una part dels empleats municipals tenim clar que la nostra perspectiva de treball és proposicionalment comunitària, vull dir: a la comunitat, des de la comunitat, amb la comunitat, per la comunitat… si més no. Però sovint ens hem de qüestionar i replantejar com conceptualitzem l’objecte de treball en sentit ampli, i més considerant l’abast de les transformacions socials de les últimes dècades. Sortosament hi ha gent que s’hi dedica a reflexionar i compartir les seves cabòries i subtileses teòriques, sovint titllades com a inútils des de posicionaments tecnocràtics reduccionistes que fan apoteosi de l’activisme més pragmàtic i suposadament neutre.

Temps enrera la meva feina a l’Ajuntament de Sant Boi em va permetre aproximar-me puntualment a l’expertesa de dos grans: el Joan Subirats i el Fernando Fantova. És un veritable plaer intel·lectual i professional seguir el seu diàleg sobre la comunitat gràcies al següent vídeo enregistrat l’any passat per la Diputació de Guipúscoa amb motiu del projecte Bizilagun sarea, de promoció de la solidaritat veïnal i voluntariat de proximitat. Les reflexions que el Subirats i el Fantova ens proposen són força inquietants i fan nova llum sobre l’evolució de l’Estat del Benestar a inicis del XXI a casa nostra, particularment pel que fa a les complexes relacions entre esferes privades i públiques dins de l’actual sistema econòmic i polític.

Aquí teniu el vídeo (72′):

5 respostes possibles a una mateixa pregunta, segons el Fantova: “En una primera instancia la comunidad se vio como destinataria […] En una segunda acepción, no la comunidad como destinatoria sino la comunidad como entorno cuando decimos servicios de proximidad […] Una tercera posible acepción sería como nivel … como primer nivel de atención […] la cuarta acepción sería como enfoque comunitario … que tiene que ser transversal y atravesar todas las políticas públicas […] y por último la vida comunitaria, los lazos comunitarios son tan importantes que podríamos pensar que se convierten en el objeto de uno de los grandes sistemas de Estado de Bienestar … los servicios sociales.” (Fernando Fantova, 21’40”)

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *